Instructies in verband met het herroepingsrecht

1. Herroepingssrecht

Omdat de klant wettelijk het recht heeft om zijn aankoop te herroepen, leiden de bestelling en de aanvaarding ervan door Distrelec BV aanvankelijk tot een voorlopige contractuele verhouding. U kunt als klant uw eigen contractuele verklaring binnen de 7 (zeven) dagen herroepen, door het herroepingsformulier te gebruiken of door in een andere vorm een verklaring te doen waarmee u de beslissing kenbaar maakt om het contract te herroepen. De procedure loopt van zodra wij deze instructies in tekstuele vorm ontvangen, maar niet vooraleer de goederen geleverd zijn aan de klant of een derde partij die door de klant is aangeduid. Opdat de herroeping geldig zou zijn, moeten de goederen bij ontvangst naar Distrelec BV worden teruggestuurd, of naar een persoon die gemachtigd is om de goederen te ontvangen, en dit in elk geval binnen de gestelde termijn van 7 (zeven) dagen. Indien de levering van een item plaatsvindt in meerdere verzendingsfases, start de deadline voor de terugbezorging vanaf de laatste levering of de ontvangst van het laatste onderdeel.

U kunt het herroepingsformulier hier vinden.

De herroeping moet gericht zijn aan:

Distrelec BV

Fax: +32 02 511 28 77
Email: sales.be@distrelec.com

2. Gevolgen van de herroeping

In het geval van een geldige herroeping moeten de diensten (goederen/betalingen) ontvangen door alle partijen binnen de 7 (zeven) dagen vanaf het moment dat de herroeping geldig is verklaard (zie 5.1) worden geretourneerd en eventuele voordelen die werden onttrokken (vb. intrest) zullen worden overgemaakt. Distrelec BV is alleen verplicht om de standaard leveringskosten aan de klant aan te rekenen.

Indien de klant niet of slechts deels in staat is om de geleverde diensten en voordelen (vb. gebruiksvoordelen) te retourneren, of deze in een verslechterde toestand te retourneren, is de klant verplicht om compensatie te betalen voor de verloren waarde. De klant is alleen verplicht om compensatie te betalen voor de verloren waarde als gevolg van beschadiging van een item of de verkregen voordelen, in zoverre de voordelen of beschadiging het gevolg zijn van het gebruik van het item voor meer dan het louter testen van de eigenschappen of het functioneren ervan. Met het 'testen van de eigenschappen of het functioneren' bedoelen we het testen en uitproberen van het item op een manier die mogelijk en gebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld in een kleinhandelspand.

Items die in de oorspronkelijke verpakking kunnen worden geretourneerd, worden teruggezonden op ons risico. Indien het terugbezorgen van goederen niet mogelijk is wegens het gewicht of de omvang van het pakket, volstaat het de klant met een schriftelijk verzoek naar Distrelec BV om de terugzending te regelen, binnen de periode van 7 dagen die aanvangt bij de ontvangst van de goederen. De klant zal de standaardkosten voor de retourzending dragen indien de goederen per post kunnen worden verzonden.

Indien de klant zijn herroeping heeft verklaard binnen de deadline en volgens de formele vereisten en Distrelec BV het item heeft ontvangen, zal Distrelec BV de kosten binnen de 7 (zeven) dagen terugbetalen.
 

3. Uitzonderingen op het recht van herroeping

Er is geen recht van herroeping bij:

  • levering van goederen die op maat werden gemaakt volgens bepalingen van de klant of die duidelijk werden veranderd om aan de persoonlijke vereisten van de klant te voldoen, of goederen die niet geschikt zijn voor terugbezorging als gevolg van hun eigenschappen of omdat ze snel kunnen bederven of omdat hun houdbaarheidsdatum is verstreken.
  • levering van audio- of video-opnamen of software indien de gegevensdragers werden uitgepakt door de klant.
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, tenzij de klant hierover een telefonisch een contract heeft besloten.
  • levering van digitale content die niet op een gegevensdrager staat, indien de uitvoering ervan reeds werd aangevat met voorafgaande toestemming van de klant en indien hij /zij heeft erkend dat dit het verlies van het herroepingsrecht betekent.

Houd bij de terugbezorging van opslagmedia (zoals harde schijven, USB-sticks, mobiele telefoons etc.) rekening met de volgende instructies:

U bent zelf verantwoordelijk voor de bewaring van gegevens. Zorg voor geschikte back-ups of wis alle persoonlijke gegevens op het medium. Dit is zeer belangrijk indien persoonlijke gegevens van derde partijen wordt bewaard.

Indien het niet mogelijk is om te wissen als gevolg van een of ander defect, verzoeken wij u om ons uitdrukkelijk te informeren dat er zich persoonlijke gegevens op het toestel bevinden. Gelieve dit op een goed leesbare manier weer te geven op het teruggaveformulier.

Einde van de instructies met betrekking tot het herroepingsrecht.