Kwaliteit & Milieu

Verantwoorde behandeling van grondstoffen

De Distrelec Group voldoet consequent aan de bedrijfsnormen en wettelijke richtlijnen. Wij beschouwen onszelf als een pionier en implementeren onmiddellijk state-of-the-art kennis: We hebben vaak de inhoud van vele regels en voorschriften in onze bedrijfsprocessen goed op voorhand geïntegreerd. We zijn er ons van bewust dat onze leefomgeving duurzaam moet worden beschermd en nemen deel aan tal van milieuprojecten in lijn met deze filosofie.

Bescherming van het milieu – terwijl we onze klanten dienen

De talrijke maatregelen op het vlak van milieubeheer die de Distrelec Groep heeft genomen, maken het eenvoudiger voor onze klanten: We zorgen ervoor dat stoffen in goederen of verpakkingen die mogelijk het milieu of de gezondheid kunnen schaden in het geheel niet worden gebruikt of ruim onder de wettelijke maxima blijven. We voldoen aan de regelgeving in verband met verpakking en terugzending, en nog veel meer. Voor u als klant betekent dit dat u geen tijdrovende en dure goedkeuringsprocedures hoeft te voeren.

Actuele informatie over milieubeheer bij de hand

Indien u informatie wenst over de gebruikte stoffen – hetzij bij de opslag, de verzending of de bouw van de toestellen zelf – bieden we u verschillende mogelijkheden: De online catalogus bevat symbolen met kleurcodes die het gebruik (of niet-gebruik) van schadelijke stoffen aangeven. Het online infocentrum biedt actuele informatie die u te allen tijde gemakkelijk kunt downloaden. Als persoonlijke contactpartners verstrekken onze medewerkers u graag informatie, ter plaatse of via de telefoon. Journalisten kunnen eveneens alles wat van belang is ontdekken via onze persdienst.

ISO 9001: 2008 Gewoon betere kwaliteit

Met een gecertificeerd systeem voor kwaliteitsbeheer, dat beantwoordt aan de richtlijn ISO 9001: 2008, stellen we onze klanten en partners in staat om onze diensten transparant en objectief te beoordelen.

Conflictmineralen in de productieketen

Wij steunen de Dodd-Frank Act ter beperking van de illegale exploitatie van grondstoffen in crisisgebieden. Onze leveranciers zijn verplicht om de legale herkomst van hun grondstoffen te garanderen.

Download de overeenkomst (alleen beschikbaar in het Engels)